Återpublicerar Margarita Salamunovic inlägg. Hela inlägget kan läsas här.
Översättningen på Margaritas meddelande:


 "I fredags eftermiddag fick jag din bok, började läsa den och jag kunde inte lämna den ifrån mig. Igår kväll (lördag) läste jag den färdigt.
Den spännande handlingen i romanen höll mig fången från början till slut. Be...
skrivningen av karaktärerna, den psykologiska aspekten, växelverkan och sambanden mellan dem, återspeglingen av den verklighet vi lever i har berört mig och fyllt mig med känslor.
Jag gratulerar dig till ett sådant gediget arbete, av hög litterär kvalitet, informativ, lätt att läsa och till din kreativitet. Mycket bra!!"
 

Inga kommentarer: