Se till att du får det Europa du vill ha!

Du kan påverka! Genom din röst i Europaparlamentsvalet väljer du vem som skall jobba för och påverka din framtid och vardagen under de kommande fem åren. Låt inte någon annan bestämma vem som skall vara din företrädare i EU. Den ledamot du väljer kommer att ha möjlighet att forma Europas framtid.

Inga kommentarer: