EU-valet börjar idag!

Idag börjar förtidsröstningen till EU-valet som är fram till och med den 7 juni klockan 21.00.
Nu har du möjlighet att påverka och se till att kvinnors situation i EU förändras. Sverige och resten av Europa måste aktivt jobba mot den ojämställdheten som råder idag. Vi behöver jobb och lika lön oavsett kön, bygga ut barn- och äldreomsorg, ett stopp för mäns våld mot kvinnor och sexuell slavhandel, en omställning till långsiktigt hållbara samhällslösningar samt erkänna abort som en mänsklig rättighet.

Rösta för Feministiskt Initiativ den 7 juni!

Här är några av de frågor vi vill driva i Europaparlamentet:

· Gör fri abort till en mänsklig rättighet. I många EU-länder inskränks aborträtten under trycket från familjefundamentalistiska och religiösa krafter. De mänskliga rättigheterna har en viktig ställning inom EU. Nu är det hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen som en självklar mänsklig rättighet!

· Aktivt jämställdhetsarbete. Inrätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en för antidiskriminering. Gör genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s årliga budgetar. Ge jämställdhetsfrågorna status och prioritet i parlamentet.

· Bygg ut förskolan och barnomsorgen i hela EU. Bristen på förskola och barnomsorg och idén om mannen som familjeförsörjare är ett allvarligt hinder för jämställda relationer och ekonomisk utveckling i de allra flesta medlemsländer. Ett första mål bör vara att barnomsorg tillhandahålls för 90 procent av alla barn inom EU.

· Stoppa sexslaveriet. Intensifiera arbetet mot handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål och andra former av prostitution. Utred hur legaliseringen av prostitution i många medlemsländer påverkar handeln med sexslavar. Exportera den svenska sexköpslagen till övriga Europa. Påtala och belys mäns efterfrågan som den främsta orsaken till sexslavhandel och prostitution.

· Jämställd representation inom hela EU-organisationen. Alla medlemsländer och organ bör få direktiv om att genomföra åtgärdsprogram där kvinnor och minoriteter är underrepresenterade i beslutsprocessen.

· Fokus på mäns våld mot kvinnor. Våldet mot kvinnor är Europas största säkerhetsproblem och utgör systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom att lyfta frågan till den högsta politiska nivån kan EU bidra till framsteg i många medlemsländer. Analysera och redovisa våldets samhällsekonomiska kostnader på EU-nivå.

· Respektera rätten till asyl. Riv ner de orimliga hindren för människor att söka en fristad i Europa. Avskaffa de stränga visumkraven och transportörsansvaret, som tvingar flygbolag med flera att stoppa människor som söker skydd.

· Ett sekulariserat EU, där kyrka och stat hålls åtskilda. Det är orimligt att kyrkor och andra religiösa sammanslutningar ges en särställning i förslaget till EU:s nya konstitution, Lissabonfördraget. Katolska kyrkan och andra familjekonservativa krafter ska inte åka gräddfil i politiken.

· Motverka militariseringen av EU. Lissabonfördragets planer på en försvarsallians, en gemensam armé och militär upprustning måste stoppas. Europas länder bidrar till fred i världen genom mångfald, solidaritet och diplomati – inte genom militärallianser och vapenprogram.

· En könsmedveten klimatpolitik. De stora ojämlikheterna i världen har gett en liten grupp män makt och kontroll över näringsliv och politik. Deras beslut leder till en överkonsumtion och ohållbara utsläpp av växthusgaser – där rika män står för en oproportionerligt stor andel. EU:s klimatpolitik måste bygga på såväl global solidaritet som på en jämställd och rättvis fördelningspolitik inom EU-länderna.

Gör Europa Jämställd!

Skicka Schyman till Bryssel!

Läs även Veronica Svärds inlägg om varför feminism är nödvändig.

Inga kommentarer: