Fredliga människor bemöts med våld

En av mina främsta drömmar är att någon gång besöka det som jag kallar – den heliga staden – Lhasa i TIBET.
Jag har alltid velat besöka Lhasa. Men det är inte Tibet i sig eller Lhasa som gör att jag vill åka dit. Nej, jag vill åka dit på grund av dess invånare. Det är buddisterna som bor där som är anledningen till varför jag vill åka dit och varför jag kallar den heliga staden.

I Lhasa bor fredliga människor som straffas och bemöts med våld av kinesiska makthavare. Den kinesiska regeringen fruktar att munkarna uppnår sina mål – FRED. Det är svårt att förstå hur fredliga buddistiska munkar kan utsättas för detta. Vad är det egentligen som de kinesiska makthavare fruktar?

Tibetaner demonstrerade på 49-årsdagen av den kinesiska ockupationen världen runt. Munkarna ville med sin marsch bland annat uppmana myndigheter att frige munkar från Drepungklostret som greps i oktober förra året mer info här>> och här>>

Inga kommentarer: