Styrelsen föreslår att F! skall ställa upp i val

I helgen beslutade Feministiskt initiativs styrelse föreslå att organisationen skall ställa upp i EU-valet 2009 samt i riksdags-, kommun- och landstingsvalen 2010. Vi – i styrelsen – anser att behovet av ett feministiskt alternativ i riksdagen har ökat sedan det senaste valet och jag hoppas att förslaget godkänns av extrakongressen som hölls i maj.

Pressmeddelandet har tagits både positivt men även negativt av personer som saknar kunskap om vad som egentligen gällde när vi tog folkbildningsbidraget. Vi har varit tydliga med att informera att Fi kunde ställa upp i framtida val, men att under 2007 fokuserade vi på folkbildning.


Redan vid starten i april 2005 slog Feministiskt initiativ fast att organisationen har två ben. Det ena fokuserar på folkbildning och det andra möjliggör att ställa upp i parlamentariska val. Feministiskt initiativ är en folkrörelse som kan ta parlamentariska initiativ om medlemmarna beslutar så. Ingen annan organisation är uppbyggd på detta sätt. Feministiskt initiativ är i detta sammanhang en hybrid – något som särskiljer F! från andra politiska partier.

Inga kommentarer: