FN-dagen 25 november - Den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor


Könsrelaterat våld finns i alla samhällen och i alla samhällsklasser och är ett av de yttersta uttrycken för ojämlika maktrelationer och bristande jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ett av de mest djupliggande och allvarliga samhällsproblemen i vår tid. Det sträcker sig över både avsevärd historisk tid och över vitt skilda kulturer. Våld mot kvinnor omfattar enligt den deklaration som antogs i FN:s generalförsamling 1993:
”…fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer i familjen, i samhället och det våld som utövas eller tolereras av staten”.

Definitionen av våld i samma deklaration:

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat”.
.
Ursprung:
.
”På många håll i Latinamerika har den 25 november uppmärksammats sedan 60-talet som en manifestation mot kvinnovåld. Tre systrar mördades av Dominikanska republikens Trujilloregim 1960 för att ha kritiserat statsmakten. Systrarna Mirabal blev en symbol mot kvinnovåldet. Generalförsamlingen ansåg således att datumet lämpade sig för utlysandet av en internationell dag mot kvinnovåld”.

MANIFESTATION

Söndag den 25 november Feministiskt Initiativ tillsammans med andra organisationer uppmärksammar FN-dagen mot mäns våld mot kvinnor. I år är det särskilt fokus på ett problem som är aktuellt både lokalt och globalt - VÅLDTÄKT.


Medverkande:

Lise Bergh, Amnesty
Anna Bergström, Operation Kvinnofrid
Anija Johansson, AKH
Annelie Ericsson, Läkare utan gränser
Ulrika Karlsson, Justitieutskottet

Feministiskt Initiativ, Alla Kvinnors Hus, Amnesty, Amnestys Kvinnorättsgrupp, Folkpartiets kvinnoförbund Liberala Kvinnor, IKFF, IOGT-NTO, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Män För Jämställdhet, Operation Kvinnofrid, ROKS, Stockholms FN-förening, S-kvinnor Stockholms Stad, Svalorna Latinamerika, Tensta kvinno- och tjejjour, Västerorts kvinnojour.


Plats: Sergelstorg - Stockholm
Tid: kl 13.00 - 14.00


Visa ditt stöd och protestera mot mäns våld mot kvinnor!

Inga kommentarer: