Deltidsarbetslöshet vs A-kassa

Det är ett faktum att deltidsarbetslösheten missgynnar den ekonomiska tillväxten men regeringen blundar för den faktiska anledning till problemet – kvinnor som söker en heltidstjänst erbjuds istället en deltids lösning eller – numera även timanställning. Naturligtvis finns det även kvinnor som vill/måste jobba deltid på grund av deras ansvar i familjen. Det är ju fortfarande så att det är kvinnor som efter föräldraledigheten tar det största delen av ansvaret för såväl barn som hushållsarbete.

Och var gör regeringen för att hjälpa dessa människor? Jo, regeringen läger ansvaret på de och klämmer de åt hårdare – det räcker inte att de har problem med sin nuvarande situation utan nu de skall även få problem med a-kassan.

Vad gör regeringen mot de branscher som tvingar dessa människor att jobba deltid?
Deltidsarbetslösheten finns inom alla branscher men det förekommer först och främst inom vård- och omsorgssektorn samt handeln och restaurangbranschen. Kvinnor tvingas inte bara att leva med låga löner utan konsekvensen blir dessutom att de får låga pensioner och tvingas till ett ekonomiskt beroende resten av livet.

Inga kommentarer: