Studiecirkel - Har du dina analytiska glasögon på dig?

Välkommen till studiecirkeln ”Har du dina analytiska glasögon på dig?” som är tänkt som ett verktyg att inspirera och öka insikten inom jämställdhet och mänskliga rättigheter.

En studiecirkel i jämställdhets frågor – pilotprojekt - med början 10/5

Pilotprojektets Del 1 kommer att omfatta följande ämne:
– Diskriminering
– Arbetsmarknad
– Kroppslig Integritet
– Jämställdhet

Studiecirkeln är gratis och omfattar 4 studietillfällen:
- 10/5 kl 18.00 - 21.00
- 24/5 kl 18.00 – 21.00
- 31/5 kl 18.00 – 21.00
- 5/6 kl 18.00 – 21.00

Plats: Stockholm
Mer information: lourdes.daza-gillman@feministisktinitiativ.se

Studiecirkelledare: Rebecca Hybbinette och Lourdes Daza-Gillman

Välkommen med din anmälan!

Inga kommentarer: