Äntligen sätts mannen i centrum!

Vi/samhället pratar mest om brottsoffren – kvinnan/partner som misshandlas och barnen i dessa relationer – men det är sällan man pratar om förevaren, den som slår och tar makten i egna händer och utövar sin ilska på den som inte kan försvara sig. Våld är ett uttryck för makt över en annan person som förevaren ser ner på och tycker att den personen inte har något värde. Detta är fel och måste förändras.

Det är glädjande att sedan 2005 genomförs ett program med ”Pappakurser” som bland annat är igång i Botkyrka. Syftet är att få – män som misshandlar – förstå situationen och komma till insikt om att övergrepp på barnets mor orsakar alvarliga psykiska skador hos barnen.

– ”Barnen är ofta små när övergreppen börjar, därför finns det hopp för att pappan skall hinna förändras sitt beteende innan barnen är traumatiserade. Säger Sarah Åhlén, en av två kursledare i Botkyrka” enlig dagens DN artikel på insidan

Mer information finns på IQPC

Inga kommentarer: