Lagändring i äktenskapsbalken

Hittills har Äktenskapsbalkens regler om bodelning varit otillfredsställande framförallt när ett offer för misshandel i en nära relation begärt skilsmässa efter det att skadeståndspengarna betalats ut – tvingas makar och partner dela skadeståndet med sin förövare och i vissa fall även tvingas offret betala halva förövarens skuld.

Från och med 1 juli, 2007 får en misshandlad maka behålla skadestånd vid bodelning

2 kommentarer:

tiarafeministen sa...

Sannerligen, att detta har dröjt så länge är upprörande. Inte klokt. Jag undrar hur många som förstår hur många förlegade lagar och hur många förtryckande regler som faktiskt kvarstår?

Hur folk lyckas övertyga sigsjälva om att vi lever i ett jämställt land är för mig ett mysterium..

Lourdes Daza-Gillman sa...

Ja, det är mycket som är svårt att förstå. När det gäller skadeståndspengar för misshandlade kvinnor – i vissa kommuner måste hon själv betala för sitt eget skyddat boende hos kvinnojouren eftersom kommunen anser att hon har råd att betala detta med skadeståndspengarna. Det är som att sparka någon som redan ligger på marken.