Media drevet mot F! igen?!

Media drar höga växlar igen – som vanligt!. DN påstår att Fi inte kommer att ställa upp till val i framtiden men det är ett överdrivet påstående. Kongressen kommer att besluta vad som gäller under 2007 tills nästa kongress. Därefter vad som kommer att beslutas i framtida kongresser är det svårt att förutspå även för oss medlemmar.

Det framgår tydligt i våra stadgar att vi sysslar med folkbildning utifrån en feministisk grund, och aktivism samt att F! kan vara i många arenor, där ingår även den parlamentariska arenan. F!:s huvuduppgift är folkbildningen och aktivismen.

Nedanstående text finns även på F! hemsida.

Feministiskt initiativ - flera saker på samma gång

Feministiskt initiativ vill sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen!Från starten har detta varit syftet med Feministiskt initiativ. Aktivism, opinionsbildning och folkbildning är grunden i denna strävan där även parlamentariska initiativ är viktiga byggstenar. Så har vi formulerat det i vår stadga och utifrån detta syfte arbetar vi och formar vår verksamhet. Detta gör oss unika idag i svensk politik. Vi är inget parti men vi kan besluta att ta parlamentariska initiativ. Därför är det också självklart att vi nu under 2007, som inte är ett valår, kan fokusera mer på den delen av vår verksamhet som handlar om feministisk folkbildning. Feministiskt initiativ samlas i Stockholm den 24-25 mars för vår andra kongress. Vi fortsätter att bygga vidare på det som redan från början har varit vårt syfte, att sätta de feministiska frågorna högst på den politiska dagordningen!

Länk till: Feministiskt initiativ ger upp som parti

Inga kommentarer: