Fi vill få fler genom folkbildning

Det är märkligt vilken uppståndelse det har blivit över det att F! beviljats ett statligt bidrag på 400000 kronor för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Läs Gudrun Schymans intervju med ETC Linnea Nilsson

Gudrun Schyman säger bland annat: ”…Men visst betraktas feminismen fortfarande som någonting hotfullt, som något som stör det traditionella tänke. Det är fortfarande alltid legitimt att jaga feminister”.

Läs hela artikeln här >>

Läs även kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt hemsida: Frågor om bidraget till Feministiskt initiativ (F!)

Inga kommentarer: