16 DAYS OF ACTIVISM

Visa ert stöd för våldsutsatta kvinnor i andra länder genom att kräva att myndigheterna tar sitt ansvar och öppnar kvinnojourer och skyddade boenden i den omfattning som behövs.
Under 16 Days of Activism, med start på internationella dagen mot våld mot kvinnor fokuserar Amnesty på situtionen i 16 länder. Varje dag lyfter vi fram ett nytt land. Situationen kan se olika ut men med ett gemensamt: kvinnojourer och skyddade boenden saknas eller får inte tillräckligt med stöd från myndigheterna.

DU KAN HJÄLPA TILL!
Gå med i vår webkampanj och kräv fullgott stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor i Frankrike, Paraguay, Georgien, Mongoliet, Ryssland, Kanada, Sydafrika, Irland, Bahrain, Beligien, Venezuela, Danmark samt medlemsländerna i Gulfstaternas samarbetsråd.
Publicera gärna länken till kampanjen på er egen hemsida.
Amnesty "16 Days of Activism" mot våld mot kvinnor

Inga kommentarer: