Sifo–undersökning

Senast sifo–undersökningen visar att de är många som stödjer oss och tycker att Feministiskt Initiativ skall finnas i riksdagen. Jag träffar många väljare som kommer till vår Valbar (valstuga) som tycker att det är dags för en förändring – många har tröttnat på de gamla strukturerna som finns i vårt samhälle och att det är dags för nytt tänkande. Vi har helt enkelt hamnat i en ond cirkel som vi tycks inte komma ut ifrån. Många har tröttnat på – att år efter år – regeringen och generellt de etablerade partierna lovar en hel del som sedan inte uppfylls.

Sifo–undersökning
13 September

10%

Sifo: Mer än var tredje väljare vill ha in Feministiskt initiativ i riksdagen

Hela 36 procent, mer än var tredje väljare, tycker att det vore bra om Feministiskt initiativ (Fi) kommer in i riksdagen. 10 procent av väljarna kan också tänka sig att rösta på Fi, en ökning med två procentenheter på en vecka. Om väljarna tror att Fi kommer in i riksdagen ökar andelen potentiella väljare till 13 procent. Det visar en färsk Sifoundersökning gjord på uppdrag av Fi.

Sifo–undersökningen

Undersökningen i siffror
Sifo frågade 1157 personer under perioden 7-11 september. Svaren nedan i procent (resultatet från föregående mätperiod, 30 augusti – 3 september, inom parentes):

1. Kan du tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet, eller kan du inte det?
Ja: 10 (8)
Nej: 83 (85)
Tveksam, vet ej: 7 (7)
Ja, män: 9 (7)
Ja, kvinnor: 11 (8)

2. Om du kände dig säker på att Feministiskt initiativ skulle klara 4-procentsspärren och komma in i riksdagen, skulle du då kunna tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet, eller skulle du inte det?
Ja: 13 (11)
Nej: 80 (81)
Tveksam, vet ej: 7 (8)
Ja, män: 12 (8)
Ja, kvinnor: 15 (13)

3. Tycker du att det är bra eller dåligt om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen i samband med årets val?
Bra: 36
Dåligt: 36
Tveksam, vet ej: 28
Bra, män: 30
Bra, kvinnor: 42

http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/1515118.pdf

Inga kommentarer: