Svar till Ett genusarbete

FRÅGA 1) Idag handlar jämställdhet mycket om att få in kvinnorna i arbetslivet och att förbättra deras levnadsvillkor till densamma som männen har. Men det finns fall där män blir diskriminerade i arbetsmarknaden; framförallt när det kommer till att ta hand om barn t.ex dagis. Även om kvinnornas situation är dramatiskt mycket värre är det väl endå viktigt att arbeta så att jämnaställdhet gynnar både parter? Det vill säga att alla fall av diskriminering ska tas hand om, även om det inte gäller kvinnor.

SVAR 1: Jämställdhet – för mig – handlar om kunskap om de strukturer som gör att kvinnor och män inte behandlas lika. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och skyldigheter i samhällslivet och arbetslivet. Jämställdhet handlar inte om att få in kvinnorna i arbetslivet utan det är en mer omfattande fråga. Om vi koncentrerar oss till arbetsmarknaden så handlar det om att kvinnor skall dels få arbete men också att de skall ha samma förutsättningar när det gäller karriär- och kompetensutveckling, arbetsuppgifter. Det skall vara en självklarhet att – lika lön för likvärdigt arbete – skall gälla inom samtliga områden inom arbetsmarknaden. Varken kvinnor eller män skall särbehandlas. Idag – precis som förr – finns det en (outtalad) positiv särbehandling av män i arbetslivet. Detta är naturligtvis inget nytt för dig. Inom arbetsmarknadsfrågor finns det mycket stora problem som tyvärr drabbas främst kvinnor. Vi inom F! vill lösa de problem som finns med deltidsarbetslöshet, förtidspensionering på grund av bristande rehabiliteringsprocesser, timanställning, mm mm.

FRÅGA 2:
Om total jämställdhet skulle råda är det ingen tvekan om att den ekonomiska tillväxten skulle öka. Staten skulle få in mer pengar i form av skatter vilket leder till att de förbrukar mer av pengarna. Samt att kvinnorna skulle konsumera mera vilket både leder till en förhöjd BNP. Däremot gäller det att skapa arbetstillfällen. Redan idag, när jämställdhet inte råder, finns det allt för lite arbetsplatser. Hur ska man förbättra detta så att alla som vill ha jobb ska kunna få det?

SVAR 2: arbetslösheten är en mycket större fråga som inte går att svara här med några få ord. Det etablerade partierna har inte förmått lösa det här stora problemet trotts så många år i regeringen och jag pratar både om regeringen som alliansen eftersom båda har makt i olika landsting- och kommuner. Ekonomisk själständighet kommer att innebära ett stort steg för kvinnorna men för att uppnå – total jämställdhet – krävs en mycket större förändring i samhället. Det krävs att de etablerade socialastrukturer bryts och att både män som kvinnor tar sitt ansvar både i hemmet och som förälder. De som gör det obetalda arbetet i familjen är främst kvinnor och jag anser att ansvaret i hemarbetet skall delas med mannen/sambo i familjen/förhållandet. La märke till att jag säger att de skall ta ”sitt ansvar” inte ”hjälpa” – hemarbetet är inte kvinnans ansvar utom i speciella fall då hon är hemmafru – förhoppningsvis av eget val. En annan viktig aspekt är föräldraansvaret där både kvinnor som män tar hand om sina barn från början genom att dela föräldraledigheten – barn har rätt till båda sina föräldrar därför en individualiserad föräldraförsäkring är ett mycket viktigt steg som gynnar hela familjen.

Inga kommentarer: