Kvotering eller inte kvotering – det är frågan!

Hur ser du på kvotering av kvinnor i ledningsgrupper – Urban Bäckström fick frågan i en intervju på tv4:s nyhetsmorgon för en tid sedan.

Det omedelbara svaret från Urban Bäckström var inte ett erkännande om att man behöver göra stora insatser för att förändra nuvarande situation och ta tillvara den kompetensen som finns bland kvinnor idag. Med ett diplomatiskt avvikande svar tillade han att – i framtiden – kommer troligtvis att vara möjligt med en jämnare fördelning i styrelser eftersom antalet kvinnliga akademiker har ökat de senaste åren och att kvinnor/flickor utbildar sig mer än förr.

Nio av tio är män i ledningsgrupperna på börsens A-lista – enligt Folksams Jämställdhetsindex framgår det att andelen kvinnor i styrelser har ökat från 20 till 22 procent medan i ledningsgrupperna har inte skett någon förändring – den ligger fortfarande på 10 procent.

Urban Bäckström – Sveriges främste representant inom näringslivet som offentligt uttryckte sin syn på kvinnors kompetens och bristande förutsättningar för höga positioner inom näringslivet ger oss en tydlig förklaring till varför nio av tio styrelseledamöter är män. Med den konservativa synen som Urban Bäckström visar kommer det att dröja länge tills vi får något så där jämställd fördelning inom dessa områden

Inga kommentarer: