FRÅGA: Varifrån anser du att behovet av Feministiskt initiativ kommer?

SVAR: Många har undrat varför feministiskt initiativ planerar ställa upp i riksdagen. Den feministiska rörelsen har alldeles för länge arbetat i många olika arenor men hela tiden utanför parlamentet och detta har visat att det inte har varit framgångsrikt på det sättet att de inte har skett många förändringar. Vi som har organiserat oss inom Feministiskt Initiativ är människor som har tröttnat på den jämställdhetsretoriken som körs i politiken. Man påstår att Sverige är världens mest jämställda land men som jag ser det – alla som påstår detta – har svårt att acceptera eller se den verkligheten vi lever i.

Hur kan vi kalla oss jämställda i ett land där kvinnor inte kan röra sig fritt utan att vara rädda för att bli våldtagna eller misshandlade i sitt eget hem? Mäns våld mot kvinnor inskränker kvinnors handlingsutrymme på flera plan. Varje år misshandlas tusentals kvinnor i sina hem och ökningen av utomhusvåldtäkter har lett till att vi lever i ett samhälle där många kvinnor är rädda att vistas utomhus. Dagens jämställdhetspolitik har visat sig vara otillräcklig då våldet mot kvinnor de senaste åren har ökat konstant. Under 2005 misshandlades 24 097 kvinnor i sina hem samt det anmäldes 3 787 våldtäkts- och grov våldtäktsfall.

Hur kan vi kalla oss jämställda i ett land där kvinnors arbete värderas lägre än mäns?. Den ekonomiska situationen som många kvinnor befinner sig idag är oacceptabel. Det är angeläget att skapa ekonomiskt utrymme för att minska de könsdiskriminerande löneskillnader som finns. Kvinnor har som regel en betydligt svagare och mer utsatt ekonomisk situation än män. Kvinnor har – i betydligt högre utsträckning än män – låga löner, ofrivilliga deltider och otrygga anställningar. Enligt den senast SCB:s statistiken kan man se att den genomsnittliga månadslönen mellan kvinnor och män i hela landet – oavsett yrke – är 4.300 kronor det vill säga kvinnor tjänar 83 procent av mäns lön. Detta varierar beroende på området, till exempel i Stockholm det skiljer 6.100 kronor vilket motsvarar 79 procent av mäns lön.

Kvinnors underordning kvarstår på många områden det är bara att se sig omkring med analytiska ögon och konstatera att den särbehandling som finns på flera olika plan gör oss till ett ojämställt land

Det behövs en feministisk inriktning i politiken för att förändra den underordning som kvinnor har och har haft i alldeles för många år i Sverige.

En feministisk utgångspunkt är att alla människor är olika men skillnader inom grupper kan vara lika avgörande som skillnader mellan grupper. I det samhälle vi vill vara med att skapa är skillnad (att vara annorlunda) aldrig liktydigt med att vara sämre Därför måste en feministisk politik tydligt arbeta emot alla de generaliserande uppfattningar om kvinnor och män som vi pådyvlas i vårt samhälle och som begränsar människors möjligheter att skapa sig en egen identitet och ett liv fritt från förtryck.

Feminismen syftar till breda allianser och stor pluralism. En feministisk politik är också inkluderande och antirasistisk. Den utövar inte kontroll genom att misstro och sprida fördomar, och den är ständigt på sin vakt mot det hierarkiska patriarkala tänkande som vi alla är påverkade av eftersom vi lever i en patriarkal kultur. En sådan feministisk politik ställer stora krav på politisk mognad. I framtidens samhälle måste människor med skilda grundvärderingar och livsstilar kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandras egenart.

Inga kommentarer: