Svar på Utbrändhet

Fråga: Jag var inne på er hemsida för att informera mig en smula om ert parti.
Läste den aktuella ledaren av Susanne Linde om sjukskrivningarna. Hon skriver bland annat: "Låt oss därför börja i rätt ände - det sjuka samhället med förtryckande patriarkat!"
Kan du möjligtvis utveckla det uttalandet så jag förstår vad hon syftar på? På vilket sätt hör er/hennes bild av vårt samhälle såsom "sjukt" och att vi lever under ett "förtryckande patriarkat" samman med sjukskrivningar? Sjukskrivningarna har ju ökat enormt sista 15 åren medans jämställdheten ändå får sägas ha blivit bättre. Hur hänger det ihop?

Svar: Som artikeln säger: ”Ett av vårt samhälles största problem är långtidssjukskrivningarna! Jag tänker på alla människor som drabbas av utbrändhet och utmattningsdepression och där största delen av de drabbade är kvinnor” . Det handlar främst om utbrändhet som numera är vanligt förekommande i vårt samhälle, många människor (kvinnor och män) drabbas av det krav som finns i arbetslivet.
Artikeln är mer riktad till den utbrändhet som kvinnor utsätts för, inte bara i arbetslivet utan även i hemmet. Trotts att jämställdheten är bättre, som du säger, så finns fortfarande familjer i vårt samhälle som tar för givet att det är kvinnan/mamman/sambo som har ansvaret i hemmet. Detta förekommer inte i en jämställd familj men vi är långt ifrån alla.
Det finns rapporter om utbrändhet som påpekar att unga människor i åldern 20–30 år sägs vara i riskzonen för utbrändhet. Kvinnor är särskilt utsatta. Även om jämställdheten har blivit bättre så kan man konstatera att vi har mycket kvar eftersom ungdomen lever fortfarande enligt traditionella patriarkala normer.

Inga kommentarer: