Skolarbete om våld i nära relationer

Fråga: Ofta pratas det om kvinnor som offer och män som förövare, men samtidigt visar utländska studier att kvinnor slår lika mycket. Hur ställer du dig till påståenden som dessa?

Svar: Generellt är jag emot all våld oavsett om det är en man eller en kvinna som ger sig på en annan person som är svagare – antigen fysisk eller psykisk svagare. Våld är ett uttryck för makt över en annan person som förevaren ser ner på och tycker att den personen inte har något värde. Detta är fel och måste förändras i vårt samhälle.

Påstående som anges i utländska studier att kvinnor slår lika mycket varierar och jag vill varken påstå att de är noggranna eller inte. Anledningen är att i dessa studier finns olika typer av aggression som är både verbala och fysiska. Samt att många av dessa är motsägelsefulla. Därför är det svårt att ge en rättvis bedömning om hur stor procent av männen är misshandlade av en närstående, som är antingen kvinna eller man. Men upprepar, det är lika fel att det inträffar.

Det våldet som statiken vissas i Sverige dvs från BRÅ ger oss ett klart besked om att de antal kvinnor som anmäler misshandel är en bråkdel, likväl statistiken visar att under 2005 anmäldes 24.097 fall av kvinnor som misshandlades samt att det ökar för varje år. Problemet är att det stora antalet av misshandeln som visas är dessutom en liten del av all misshandel som utövas i vårt samhälle eftersom man anser att det finns ett stort mörkertal och enligt BRÅ det är bara 20 och 25 procent av våld mot kvinnor i nära relationer som anmäls till polisen. Det betyder att vi är långt ifrån en verklig siffra.

  • 24.000 kvinnor misshandlades under 2005
  • 3.787 våldtäktsfall anmäldes under 2005

Inga kommentarer: