Först och främst är jag en vanlig medborgare som har tröttnat på alla orättvisor som finns i samhället. När Feministiskt initiativ presenterades vid en presskonferens den 4 april 2005 bestämde jag mig för att aktivt jobba med andra feminister som tror på jämställdhet och tillsammans verka för att den politiken som bedrivs i samhället har en feministisk utgångspunkt.

Jag är född i Bolivia och sedan 34 år bosatt i Stockholm. Har arbetat inom telekombranschen under många år med olika ledande befattningar så som projektledning, chef inom verksamhetsutveckling, Network management, mm. Jobbar numera som konstnär. Jag har tidigare arbetat med fackligt arbete i La Paz, Bolivia. Inom F! är jag styrelseledamot men också engagerad inom två politiska områden som jag brinner för och anser vara mycket viktiga för att påverka kvinnans ställning i samhället. Det första är; kvinnors ekonomiska situation som avser "kvinnors låga löner" och "deltidsarbetslöshet" och det andra är "Mäns våld mot kvinnor och barnens situation i dessa förhållanden". Dessa områden är mycket viktiga för mig och utgör huvuddelen av mitt politiska engagemang.

Inga kommentarer: